Зв'яжіться з нами: 044 222 91 61

Адвокатське об'єднання

Як проводяться судові засідання в Україні

Трапляються випадки, коли  клієнт або сам бажає прийняти участь у судовому засіданні у своїй справі, або його участь визнана обов’язковою судом.

Тому одним із різновидів надання правової допомоги у справі є підготовка адвокатами адвокатського об’єднання «Гранд Верітас» клієнта до участі у судовому засіданні . І як елемент цієї підготовки  – роз’яснення порядку ведення судового засідання.

Ми вважаємо, що детальне знання клієнта про  процедуру судового засідання, порядок вчинення дій у судовому засіданні, знання інших процесуальних моментів дозволяє людині впевнено себе почувати під час судового розгляду справи, правильно реагувати на те, що відбувається  в ході судового розгляду. У кінцевому підсумку такі знання не тільки додають людині впевненості у незвичній для неї ситуації, але й створюють своєрідний позитивний імідж про людину у інших учасників судового розгляду, у тому числі  і у судді.  Що в свою чергу, до певної міри, звісно, позитивно впливає і на результат  справи.

У цій статті ми спробуємо окреслити своєрідну «ідеальну концентровану модель» того, як проводяться судові засідання. За основу візьмемо судове засідання у цивільній справі, як «класичну» та наближену для широкого загалу.

Отже «дійові особи» судового засідання. У першу чергу це – суддя. Суддя головує у судовому засіданні, він ( або вона)  головна дійова особа. Всі інші учасники беруть участь немов би під його керівництвом та в силу закону зобoв’язані виконувати  під час судового засідання усі його розпорядження.. Секретар судового засідання – це особа  яка веде журнал судового засідання, здійснює фіксацію судового засідання технічними засобами, часто виконує функції судового розпорядника ( наприклад запрошує свідків у зал судового засідання) веде протокол судового засідання. Далі – сторони справи  – позивач та його представник, відповідач  та його представник.  Крім того, можуть приймати участь  за клопотанням сторін  або за викликом суду свідки, експерти, перекладачі.

Секретар судового засідання перед початком засідання запрошує сторони, свідків, інших учасників процесу ( якщо вони є) до зали судового засідання  (Примітка :  часто судові засідання за браком залів судових засідань проводяться у робочих кабінетах суддів).

Сторони займають свої місця і очікують появи головуючого – судді.  При появі головуючого всі встають  за командою секретаря судового засідання (або судового розпорядника, якщо він є) . Головуючий займає своє місце  та запрошує присутніх сідати.

Після цього головуючий оголошує, яка саме справа буде слухатись  та просить секретаря судового засідання повідомити про явку сторін та інших учасників справи. Секретера судового засідання повідомляє  головуючого про явку та повідомляє, що технічні засоби фіксації судового засідання знаходяться у робочому стані. Крім  того, секретар судового засідання оголошує якими саме засобами буде здійснюватись технічна фіксація судового засідання.

Після цього свідків запрошують залишити залу судового засідання, адже формально вони, до того як будуть допитані, не повинні знати про те, що саме відбувається у залі судового засідання.

Після цього, головуючий встановлює особи позивача та його представника, відповідача та його представника. Перевіряється відповідно повноваження представників.

Суд роз’яснює сторонам їх процесуальні права та обов’язки, з’ясовує чи зрозумілі вони сторонам та представникам.

Наступним кроком  суд з’ясовує чи нема  у сторін відводів складу суду  ( головуючого, секретаря судового засідання та судового розпорядника якщо він є).

Якщо відводів складу суду не поступило, то суд з’ясовує чи  наявний спір, чи не уклали сторони мирову угод у справі. У разі якщо мирову угоду не укладено суд з’ясовує чи нема у  сторін та їх представників клопотань до початку розгляду справи по суті. Якщо такі клопотання поступили суд вирішує їх та переходить до наступної частини судового розгляду.

У наступній частині судового засідання суд вислуховує пояснення позивача та його представника по суті позовних вимог. Після цього свої пояснення дають відповідач та його представник. Після закінчення надання пояснень стороною або представником інша сторона ( представник такої іншої сторони) вправі поставити запитання, що стосуються суті справи, уточнити деталі, які сторона не захотіла або не змогла висвітлити в ході надання пояснень.

Далі суд з’ясовує можливість перейти до іншої частини судового розгляду – допиту свідків  ( експертів, якщо вони є).

Свідків по одному запрошують до зали судових засідань. Запрошений до зали свідок займає своє місце перед спеціальною трибуною. Суд встановлює особу свідка – свідок через секретаря судового засідання передає суду документ, що посвідчує його особу ( паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу). Далі свідок приводиться до присяги, текст якої є у  нього надрукований на папері, що лежить на трибуні. Свідок зобовязується говорити тільки правду в ході судового розгляду, повідомити про всі відомі йому обставини нічого не приховуючи та не перекручуючи. Текст присяги підписується свідком.  Суд також попереджає свідка про дачу завідомо неправдивих показів або за відмову від дачі показів у справі, крім випадків, передбачених законом.

Далі суд повідомляє свідку про те,  у якій саме справі його викликано як свідка та пропонує йому розказати про те, що йому відомо про обставини справи.

По закінчені вільної розповіді свідка сторони та їх представники вправі поставити свідку додаткові запитання. Спочатку таке право надається стороні ( представнику) яка клопотала про виклик та допит цього конкретного свідка, а потім – іншій стороні.  Головуючий у судовому засіданні – суддя – вправі у будь який  момент  надання показів свідком поставити йому свої запитання, зупинивши його розповідь.

Обов’язком головуючого також є слідкувати за тим, щоби покази свідка відносились до конкретної справи.

По закінченні процедури допиту свідок може залишатсь у залі судових засідань, або піти із неї.

По закінченні допиту всіх свідків у справі  та експертів  ( якщо вони приймають участь у справі)  суд  переходить до іншої частини судового розгляду – огляду матеріалів справи. Ця частина судового розгляду полягає у тому, що суддя оголошує які саме документи знаходяться в матеріалах справи, на якому аркуші та оголошує їх короткий зміст.  На цій стадії сторони та їх представники вправі звернути особливу увагу суду на той чи інший документ – письмовий доказ, що міститься у матеріалах справи.

Для сторін ця стадія є вадливою тому, що тільки документи, що були оголошені під час судового засідання будуть покладені в основу рішення та можуть бути використані як аргумент  на подальших стадіях судового процесу.

По закінченні ознайомлення із матеріалами справи суд з’ясовує чи немає у сторін клопотань про виклик та допит додаткових свідків, чи немає клопотань про долучення та огляд додаткових письмових доказів. Якщо таких клопотань не поступило, то суд ставить на обговорення сторін питання про можливість завершення судового слідства  та переходу до судових дебатів.

У судових дебатах сторони та їх представники викладають свою правову позицію у справі, що розглядається, аналізують докази, що були досліджені в ході судового розгляду  включно із показами свідків та експертів, та формулюють своє остаточне прохання до суду ( задоволити позов або відмовити у ньому  повністю або частково).  Спочатку можливість виступу у судових дебатах надається позивачу та його представнику а  потім – відповідачу та його представнику.

По закінченні промов у судових дебатах сторони та їх представники вправі обмiнятися репліками – висловити короткі  одне два речення судження про зміст промови іншої сторони.

Після цього суд з’ясовує чи не бажають сторони укласти мирову угоду із приводу спору і якщо ні, то суд видаляється до нарадчої кімнати для виготовлення та проголошення судового рішення. Щоправда на практиці, якщо слухання справи проводиться у кабінеті судді кабінет залишають якраз сторони та їх представники а суддя та секретера судoвого засідання залишаються у кабінеті.

Після виготовлення тексту рішення суддя повертається до зали судового засідання. Суддя стоячи проголошує текст судового рішення. Сторони, їх представники, секретар судового засідання, інші особи, які присутні в цей момент у залі судового засідання вислуховують рішення, яке проголошується ім’ям України стоячи.

Процесуальним законом суду надано право оголосити вступну та резолютивну частину рішення.  І судді на практиці широко користуються цим правом.  У вступній частині рішення зазначається яка саме справа була розглянута. У резолютивній частині – що саме за результатами розгляду вирішив суд. Крім того, зазначається про розподіл судових витрат між сторонами та порядок оскарження судового рішення.

Після цього судове засідання оголошується закритим.

Рішення або коротке рішення  підписується суддею і його примірники видаються сторонам справи.

Змальована нами картина судового розгляду справи справді до певної міри є ідеальною та концентрованою. На практиці часто трапляються випадки, коли судові засідання переносяться із різних об’єктивних  та суб’єктивних причин. Такими причинами можуть бути неявка сторін або свідків ( експертів), подання стороною нових доказів і необхідність  для іншої сторони ознайомитись із цими доказами  і тому подібне. Крім того часто завантаженість суддів не дозволяє виділити достатньо часу для того щоби розглянути справу у повному обсязі в одному судовому засіданні . Суд встигає  наприклад тільки вислухати пояснення сторін та їх представників. А допити свідків відбуватимуться у іншому судовому засіданні у інший день та час.

Судові засідання у інших видах судового процесу проводяться приблизно за такою ж загальною схемою, однак мають і свої особливості. Так, наприклад  при розгляді господарських справ – спорів між підприємствами  – свідки не допитуються.  Процедура спрощується ще й тому, що у таких справах найчастіше приймають участь тільки представник сторін, які є юристами за фахом і суди часто можуть дозволити собі так би мовити зменшити рівень формалізації у судовому засіданні.   При розгляді кримінальних справ ситуація є докорінно інша – суди намагаються провести дуже формалізований процес із дотриманням  всіх правил, що встановлені кримінальним процесуальним законом.

Враховуючи, що складність судового процесу має постійну тенденцію до зростання, що правовідносини  все біль ускладнюються ми рекомендуємо нашим клієнтам не залишатись наодинці із судовою системо, а мати представника у судовому засіданні.